תערוכותפרסים, רכישות ואוספיםפרוייקטים חדשים פרוייקט גן השואה והתחיה רעיונות וביצעוים פרוייקטים ופסלי חוץ ביוגרפיה

דגמי פרוייקטים פיסולים חדשים

פינות לרקיע
פינות לרקיע
פוריות
פוריות
קוים ופסים לרקיע
קוים ופסים לרקיע
יציבות
יציבות
מטפורה
מטפורה

גרסה באנגלית
לתפריט

לדף הכניסה
Firmament corners
Fertility
Bands
and
lines to Heaven
Stability
Metaphor